Kontrola kvality

  • vizuální kontrola VT2 - endoskopie

  • Δ měření ferritu

  • měření drsnosti