Použitelné materiály

  • nerezové potrubí

  • nelegované oceli

  • plast

  • speciální kovy