Personál

  • vysoká kvalifikovanost personálu s četnými zkušenostmi z daných oborů

  • svářeči jsou certifikováni dle platných předpisů

  • kvalitní připravenost projektu a samotná realizace

  • jazyková vybavenost pracovníků

  • vybavenost vlastním nářadím